Könyvvizsgálat


A könyvvizsgálói tevékenységet személyesen, mint kamarai tag könyvvizsgáló látom el.
Kamarai tagsági számom: 004950

A könyvvizsgálói tevékenység alapvetően két nagy feladatcsoportra osztható, a feladatok ellátásánál szem előtt tartom az összeférhetetlenség elkerülését, jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet könyvelési megbízással bíró ügyfelek felé nem látok el. A könyvvizsgálatról szóló 2007. évi LXXV. Törvény egyértelmű iránymutatást ad az ellátható tevékenységekről, ezért az ide vonatkozó részt változtatás nélkül bemásoltam.

Kivonat a Kamarai törvényből:

2007. évi LXXV. törvény
a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről
A jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység
3. § (1) E törvény alkalmazásában jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység
a) a gazdálkodónál a számviteli jogszabályok szerinti beszámoló felülvizsgálata, szabályszerűségének, megbízhatóságának, hitelességének, valamint annak tanúsítása, hogy a beszámoló megbízható és valós összképet ad a gazdálkodó vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről,
b) a gazdálkodó alapításakor, átalakulásakor, jogutód nélküli megszűnésekor a külön jogszabályban előírt értékelési, ellenőrzési, véleményezési (záradékolási) feladatok ellátása,
c) a könyvvizsgálók jogszabályban meghatározott egyéb feladatának elvégzése.

(2) E törvény alkalmazásában jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységen kívüli egyéb szakmai szolgáltatás
a) a gazdálkodó működésének átvilágítása, értékelése,
b) a gazdálkodó alapításával, átalakulásával, jogutód nélküli megszűnésével, folyamatos működésével, gazdálkodásával, információs rendszerével kapcsolatos pénzügyi, adó- és járulék-, vám-, számviteli és kapcsolódó számítástechnikai, szervezési szakértői tevékenység, szakvélemény készítése, az ezekkel kapcsolatos tanácsadás, ideértve - külön jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén - az igazságügyi könyvszakértői tevékenységet is,
c) a számviteli, ellenőrzési, pénzügyi, könyvvizsgálói szakoktatás, továbbképzés, vizsgáztatás,
d) a könyvviteli szolgáltatás.

BEDE FERENC

Zay utca 3.
Budapest
1037

Telefon: +36-1-388-6127
Telefax: +36-1-388-6127
Mobil: +36-30-932-67-16
E-mail: info@bedeferenc.hu

ÓBUDAI IRODA

Zay utca 3.
Budapest
1037


Telefon: +36-1-388-6127
Telefax: +36-1-388-6127
E-mail: obuda@bedeferenc.hu

ANGYALFÖLDI IRODA

Budapest
1139
Forgách utca 33.


Telefon: +36-1-388-6127
Telefax: +36-1-388-6127
E-mail: angyalfold@bedeferenc.hu