Könyvelés


A könyvelés felelősségteljes feladat, nagy megtiszteltetés számomra minden megbízás. Kollégáimmal együtt azon dolgozunk, hogy ügyfeleink maradéktalanul elégedettek legyenek folyamatos szolgáltatásainkkal, érezzék, hogy minden esetben számíthatnak a „könyvelőre”. Vállaljuk, hogy a háttérben keményen dolgozunk azért, hogy megbízónk vállalkozása hatékonyabban működjön. A vonatkozó jogszabályok betartását garantáljuk, megnyugtató egy vállalkozást annak tudatában irányítani, hogy a „cég könyvelése rendben van”. Tevékenységünkért felelősséggel tartozunk és azt vállaljuk. Valamennyi adóbevallást adószakértői ellenjegyzéssel látunk el, az adóbevallások benyújtása során, valamint az adóhatóságokkal történő kapcsolattartás alkalmával saját ügyfélkapus regisztrációt használunk.

Legfontosabb célunk, hogy megbízóinkat tehermentesítsük lehető legnagyobb mértékben a számviteli, adózási, beszámolási és egyéb adatszolgáltatási kötelezettségek alól. Nem ígérhetjük, hogy minden feladatot átvállalunk, lehetnek és vannak olyan résztevékenységek, melyeket helyben, a vállalkozás székhelyén, telephelyén lehet, vagy kell elvégezni. Az optimális feladatmegosztásra a vállalkozás karakterisztikájának ismeretében egyértelmű javaslatot teszünk. Nem vállalhatjuk megbízóink vállalkozásainak irányítását, de javaslatinkkal, tanácsinkkal segítjük a hatékonyabb működést. Közös a cél, egy jól működő vállalkozás hosszútávon megtisztel minket bizalmával, számunkra pozitív visszajelzés, ha a vállalkozás folytatásának elve érvényesül és a tevékenység eredményes. Számunkra nincs reménytelen helyzet, kilátástalan körülmények között is van megoldás, természetesen kizárólag a törvényes keretek között.

A könyvelés a kölcsönös bizalmon és az együttműködésen alapul, ha ez érvényesül, az eddigi tapasztalatok alapján megbízónk megelégedésére tudunk dolgozni. A könyvelő feladata, hogy segítse ügyfelét eligazodni a szabályozás bonyolult rendszerében, alternatív lehetőség esetén a legjobb megoldást javasolja. A könyvelő a bizonylatok könyvelésén túlmenően döntés előkészítő feladatokat is ellát, adózási, adótaktikai javaslatokat nyújt, folyamatos adótanácsaival segíti megbízó vállalkozását. Nem célunk adóeltitkolás, erre irányuló tanácsot nem adunk, azonban a törvények adta adó és adóalap csökkentési lehetőségeket minden esetben feltárjuk, meggyőződésünk, hogy az adótörvények szabályaival alkalmazott adómérséklés a vállalkozás érdekét szolgálja, különösen akkor, ha az így nyerhető forrástöbblet fejlesztéssel párosul.

A két telephelyen fogadjuk ügyfeleinket, Óbudán és Angyalföldön, mindkét iroda szakmai felügyeletét, irányítását személyesen végzem. Az egyszeres és kettős könyvelés, tárgyi-eszköz nyilvántartás, pénztárkezelés, számlázás, bér és munkaügyi feladatok ellátására a KULCS SOFT NYRT. programjait alkalmazzuk. Szívesen fogadjuk egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok, egyéb szervezetek megbízását, a könyvelés teljes körű, a bevételi nyilvántartástól az analitikus és szintetikus könyvelésen keresztül, a bér és munkaügyi nyilvántartáson át, a bevallások elkészítése, benyújtása, beszámoló, statisztikai adatszolgáltatás elkészítése és benyújtása is feladatunk. Hitelkérelmek összeállítását, megújítását, egyéb gazdaságossági értékelések elkészítését is megoldjuk. Személyesen, telefonon, interneten, telefaxon a folyamatos kapcsolattartás biztosított, emellett, előre egyeztetet időpontban személyes konzultációt is biztosítunk. Az adótanácsadás valamennyi ügyfelünk és családtagjai részére ingyenes. Havi rendszerességgel szabadon választott formátumban (papíralapú nyomtatás, pdf., excel, word) főkönyvi kivonatot és eredmény-kimutatást készítünk és juttatunk el ügyfeleink részére, annak érdekében, hogy a vállalkozás vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzete folyamatosan figyelemmel kísérhető legyen. Cégalapítás, módosítás előkészítése, cégbejegyzés ügyvéd bevonásával megoldott. Áraink mérsékeltek, az elvégzett munka mennyisége alapján alakítjuk ki közösen megbízóinkkal, kezdő vállalkozások díját a „beindulás” szakaszában úgy állapítjuk meg, hogy a könyvelési díj ne okozzon nehézséget a vállalkozásnak.

BEDE FERENC

Zay utca 3.
Budapest
1037

Telefon: +36-1-388-6127
Telefax: +36-1-388-6127
Mobil: +36-30-932-67-16
E-mail: info@bedeferenc.hu

ÓBUDAI IRODA

Zay utca 3.
Budapest
1037


Telefon: +36-1-388-6127
Telefax: +36-1-388-6127
E-mail: obuda@bedeferenc.hu

ANGYALFÖLDI IRODA

Budapest
1139
Forgách utca 33.


Telefon: +36-1-388-6127
Telefax: +36-1-388-6127
E-mail: angyalfold@bedeferenc.hu