KÖNYVELÉS

20 év tapasztalata, könyvvizsgálói gyakorlat. Cégünket a megbízhatóság, és a versenyképes árak jellemzik.

Érdekel

ADÓTANÁCSADÁS

Közel 20 év adótanácsadói tapasztalat, ingyenes adótanácsadás, a legális és optimális megoldások szakértője !

Érdekel

KÖNYVVIZSGÁLAT

Könyvvizsgálói tevékenységünk során a maximális legalításra és a könyvek pontos viszgálatára törekszünk.

Érdekel
Kérjen árajánlatot ingyenesen most, ide kattintva !

INGYEN KÖNYVELÉS
az első 3 hónapban
részletek...


BEDE FERENC
üzemgazdász, könyvvizsgáló, adószakértő
tulajdonos, ügyvezető
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

bedeferenc

KÖNYVELÉS

A könyvelés felelősségteljes feladat, nagy megtiszteltetés számomra minden megbízás. Kollégáimmal együtt azon dolgozunk, hogy ügyfeleink maradéktalanul elégedettek legyenek folyamatos szolgáltatásainkkal, érezzék, hogy minden esetben számíthatnak a „könyvelőre”. Vállaljuk, hogy a háttérben keményen dolgozunk azért, hogy megbízónk vállalkozása hatékonyabban működjön. A vonatkozó jogszabályok betartását garantáljuk, megnyugtató egy vállalkozást annak tudatában irányítani, hogy a „cég könyvelése rendben van”. Tevékenységünkért felelősséggel tartozunk és azt vállaljuk.   tovább a teljes cikkhez...

árajánlatot kérek könyvelésre >>


ADÓTANÁCSADÁS

Az adótanácsadás ritkán jelenik meg önálló feladatként, többnyire gazdasági eseményhez, megtörtént cselekvéshez, döntés előkészítéshez kapcsolódik. Az adótanácsadása könyvelés - sokszor észrevehetetlen- háttérben működő szükséges, nélkülözhetetlen eleme.

Vállalkozások működésük során folyamatosan döntési helyzetbe kerülnek, a mindennapos rutinfeladatok mellett, sokszor előre nem tervezett váratlan események megoldása, fejlesztési elképzelések zavartalan lebonyolítása, az optimális döntés kiválasztása, elképzelhetetlen a könyvelő véleményének megkérdezése nélkül. A könyvelő munkájának hatékonysága – a számviteli bizonylatok precíz leképezésén túlmenően- az adótanácsadás színvonalán is mérhető, ha a vállalkozás eredményesen, kiegyensúlyozottan működik, szerénytelenség nélkül mondhatjuk, hogy talán egy pici részünk nekünk is van a sikerben.  tovább a teljes cikkhez...

árajánlatot kérek adótanácsadásra >>


KÖNYVVIZSGÁLAT

A könyvvizsgálói tevékenységet személyesen, mint kamarai tag könyvvizsgáló látom el.  Kamarai tagsági számom: 004950. A könyvvizsgálói tevékenység alapvetően két nagy feladatcsoportra osztható, a feladatok ellátásánál szem előtt tartom az összeférhetetlenség elkerülését, jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet könyvelési megbízással bíró ügyfelek felé nem látok el. A könyvvizsgálatról szóló 2007. évi LXXV. Törvény egyértelmű iránymutatást ad az ellátható tevékenységekről, ezért az ide vonatkozó részt változtatás nélkül bemásoltam.  tovább a teljes cikkhez...

árajánlatot kérek könyvvizsgálatra >>


ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK 2011

Kisvállalkozásokra vonatkozó legfontosabb adótörvény változások 2011. január 1-jétől Az adótörvény változásokat csak úgy lehet áttekinthetően vázolni, ha a szabályokat jelentősen leegyszerősítjük, néhány szabály értelmezése a gyakorlatban fog kikristályosodni, megpróbálom röviden összefoglalni a 2011. január 1-jétől érvényes szabályokat, a változások tükrében, néhány szabály már 2010. évre is érvényes, most nem ismert, jelentősebb változásokat később beépítem.

2. Személyi jövedelemadó egységes kulcsa 16%, de:

2.1. Összevont adóalapba tartozó jövedelmek adóalapját 1,27-tel „felbruttósítva” (új nevén: adóalap kiegészítés) kell számba venni, az összevont adóalapba tartozik az önálló tevékenységből, nem önálló tevékenységből származó jövedelem, valamint az egyéb jövedelem.

2.2. Az összevont adóalapba, ezen belül a nem önálló tevékenységbe tartozó nagy csoport a bér jellegő kifizetések halmaza, melyre jellemző az adójóváírás, ennek maximális összege 12100 Ft/hó, 59547 Ft kifizetett bér alatt az adóalap 16%-ka, a maximum adójóváírás 180446 Ft havi munkabérig jár, 180447-259840 Ft havi munkabér között csökkentett adójóváírás érvényesíthető, 259840 Ft/hó munkabér felett adójóváírás nem jár. A minimálbér összege 2010. január 1-jétől 78000 Ft/hó, a kötelező bérminimum 94000 Ft

2.3. A járulékok mértéke annyiban változott, hogy a foglalkoztatott nyugdíjjáruléka január 1-jétől 10 %, melyből a magánnyugdíj pénztári járulék (tagság esetén) 0%, A magánnyugdíj pénztári járulék 2010. október 1-jétől 0%.

2.4. Az összevont adóalapba tartozó kifizetéseket jellemzően 27% társadalombiztosítási járulék és 1,5 % szakképzési hozzájárulás terheli, azokat a kifizetéseket, melyek nem tartoznak a társadalombiztosítás hatálya alá (minimálbér 30%-ka alatti összegek) 27% egészségügyi hozzájárulás terheli.

2.5. Az adóalap kiegészítés 2012-től felére csökken, 13,5% lesz, 2013-tól megszőnik.

2.6. Az összevont adóalapba tartozó önálló tevékenységbe sorolt jövedelmekre egyszerősítve jellemző, hogy tételes költségelszámolás, vagy 10 %-kos költséghányad figyelembe vételével kell az adóalapot megállapítani. 1

2.7. Az összevont adóalap, önálló tevékenységeire jellemzően a fentiek szerint kell az adóalapot és a járulékot megállapítani, azonban vannak kivételek.

2.8. Ingatlan bérbeadásra is jellemző a fenti elszámolás, azonban egészségügyi hozzázárulást csak az 1000 eFt éves jövedelem felett kell fizetni a teljes összegre, (megszőnik január 1-jétől a külön adózás lehetősége) lehet választani a tételes költségelszámolás vagy a 10%-kos költséghányad érvényesítése között. Ez az elszámolás mód egyéni vállalkozás keretében végzett bérbeadási tevékenységre nem vonatkozik. Az elszámolási módot az összes önálló tevékenységre vonatkozóan alkalmazni kell az adott adóévben az választott módszert.

2.9. Az összevont adóalapot csökkenteni lehet a családi kedvezménnyel, (tehát adóalap csökkentés formájában lehet igénybe venni) kedvezményezett eltartottak után már egy gyermek után is 62500 FT/hó/gyermek, legalább 3 kedvezményezett eltartott után 206250 Ft/hó gyermekenként. A kedvezmény megosztható, főszabály szerint kedvezményezett eltartott az aki után családi pótlékot folyósítanak, a kedvezményezettek számának megállapításánál a családi pótlék szempontjából figyelembe vehető létszám megállapítási szabályait kell figyelembe venni.

tovább a teljes cikkhez...


ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK 2010

Gazdálkodókra vonatkozó legfontosabb adótörvény változások 2010. január 1- jétől Az Országgyőlés 2009. június 29-én fogadta el, 2009. július 8-kán került kihirdetésre a 2009. évi LXXVII. számú törvény, mely alaposan „átrendezte” a jelenleg érvényes adójogszabályokat, megjelent a Magyar Közlöny 95. számában. A 2010. évi költségvetés elfogadása során várhatók módosítások, azonban a jövő évi tervezés elkezdéséhez megkísérlem az eddigi ismereteket összefoglalni, jelen összeállítást 2009. december végén cialis pharmacie szándékozom pontosítani.

1. személyi jellegő ráfordításokkal kapcsolatos változások 1.0 az alsó szja kulcs 17% ez alkalmazandó 5000 eFt-ig, felette az adókulcs 32%, azonban az összevont adóalapba beletartozik a bruttó béren felüli tb járulék, ennek hiányában (nem biztosítási jogviszony alapján kifizetett összegnél) az egészségügyi hozzájárulás, főszabály szerint mindkettő 27%, tehát egyszerősítve, a bruttó bért meg kell szorozni 1,27-tel.

1.1 tb járulék összetétele: 24 % nyugdíjbiztosítási járulék, 2 % egészségbiztosítási járulék (természetbeni 1,5 %, pénzbeli 0,5%), a 3%-kos munkaadói járulék megszőnik, ebből 1% beépül az egészségbiztosítási járulékba, így lesz a klasszikus tb járulék 24+2+1=27%=24% nyugdíjbiztosítási járulék+3% egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék.

1.2 az egyéni járulék 9,5% nyugdíjjárulék (lehet 8+1,5), valamint 6% egészségbiztosítási járulék (természetbeni 4%, pénzbeli 2%), ide épül be a szintén megszőnő 1,5% munkavállalói járulék: 9,5+6+1,5=17%=9,5% nyugdíjjárulék+7,5% egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék.

1.3 az összesen 10,5% egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék (3+7,5%) 23,81%-kát (2,5/10,5) az APEH utalja át a munkaerő-piaci alap javára, egyébként az egyéni és társas vállalkozók által eddig fizetett vállalkozói járulék is megszőnik

1.4 a munkabér után járó adójóváírás 17%, maximum 15100 Ft/hó, ez teljes egészében jár 3188 eFt jövedelemig, ezen felül csökkentett (12%) mértékben jár egészen 4698 eFt-ig.

1.5 a tételes egészségügyi hozzájárulás megszőnik, a 11%-kos egészségügyi hozzájárulás 27%-kra nő, itt is érvényes a bruttósítás, pl. egy kisösszegő megbízási díj 27%-kal növelt összege számít az összevont adóalapba.

1.6 társas és egyéni vállalkozóknál érvényes lesz a „tevékenységre jellemző kereset”, ennek lényege, hogy amennyiben bér, (egyéni vállalkozónál a kivét) nem éri el a jellemző keresetet osztalék, osztalékelőleg kifizetésével együtt (egyéni vállalkozónál osztalékalap) akkor a jellemző keresethez hiányzó rész egyéb jövedelemnek minősül (kivét kiegészítés), erre az összegre –amit év végén lehet megállapítani- 27%-kos egészségügyi hozzájárulást kell fizetni (a szabályozás meglehetősen bonyolult, a téma mélyebb elemzést igényel, eva hatálya alá tartozókra a „jellemző kereset” érvényes, kiegészíteni nem kell, fontos meghatározni ki minősül személyesen közremőködő társas vállalkozónak stb.) „tevékenységre jellemző kereset-et” az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fogja az adóévre közzétenni FEOR számonként.

1.7 megszőnő adókedvezmények: tandíj, alapítvány, biztosítás, alkalmi foglalkoztatás kedvezménye, háztartási szolgáltatások, hideg étkezési utalvány, mővelődési szolgáltatás, csekély értékő ajándék, belföldi külföldi napidíj, számítógép juttatás, kamatkedvezmény; összességében elmondható, hogy az 1,8, 1,9 és 1,10 pontokban fel nem sorolt és 2009. december 31-én adómentes juttatás után 2010-ben 54% szja-t és 27% tb járulékot kell fizetni.

1.8 adómentes juttatások: villamosenergia-ipari dolgozók kedvezménye, üzemanyag megtakarítás maximum 100 eFt/hó, iskolarendszeren kívüli képzés, ingyenesen vagy kedvezményesen juttatott internet-és számítógép-használat, nemzetközi közlekedésben résztvevők 25 EUR/nap költségtérítése

1.9 adóterhet nem viselő járandóságok: munkáltató lakáscélú támogatása, szépkorúak jubileumi köszöntése, katonai és rendvédelmi hallgatók ösztöndíja és juttatása

tovább a teljes cikkhez...


Bede Ferenc

Zay utca 3.
Budapest
1037

Telefon: +36-1-388-6127
Telefax: +36-1-388-9767
Mobil:    +36-30-932-67-16
E-mail: info@bedeferenc.hu


Óbudai iroda

Zay utca 3.
Budapest
1037

Telefon: +36-1-388-6127
Telefax: +36-1-388-9767

E-mail: obuda@bedeferenc.hu


Angyalföldi iroda

Budapest
1139
Forgách utca 33.

Telefon: +36-1-339-1937
Telefax: +36-1-412-1284

E-mail: angyalfold@bedeferenc.hu